Informatie over batterijen, elektrische en elektronische apparaten

Belangrijke informatie over het weggooien van batterijen en L-ion-batterijen:

Geachte klant, u heeft bij ons een product op batterijen gekocht. Hoewel de levensduur van de batterij erg lang is, zal deze op een gegeven moment toch moeten worden weggegooid. Gebruikte batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht batterijen naar een geschikt inzamelpunt te brengen. Oude batterijen en L-ion-batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die worden gerecycled.

Het milieu en wij bij coolmobility zeggen dank u.

De batterijen en L-ion-accu's die u bij shop.coolmobility.de heeft gekocht, kunt u na gebruik ook naar ons terugsturen.

coolmobility GmbH
Ludig-Erhard-Allee 3
33719 Bielefeld


U bewijst daarmee een belangrijke dienst voor het milieu!
De vuilnisbak betekent: Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

De symbolen onder de vuilnisbakken staan ​​voor:
Pb: Batterij bevat lood
Cd: Batterij bevat cadmium
Hg: Batterij bevat kwik

In verband met het aanbieden en/of verkopen van elektrische en elektronische apparatuur aan particuliere huishoudens via postorder, wordt de volgende informatie verstrekt:

 1. Eigenaars van oude apparaten moeten deze gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval inzamelen. Oude batterijen en oude accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, moet u scheiden voordat u het bij een inzamelpunt inlevert, tenzij oude apparaten overeenkomstig artikel 14 lid 5 zin 2 en 3 ElektroG worden gescheiden om ze gereed te maken voor hergebruik.
 2. Als eindgebruiker is het uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op de oude apparaten die u wilt verwijderen.
 3. Het symbool van de doorgekruiste afvalbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval moeten worden ingezameld.
 4. Elektrische en elektronische apparaten kunt u ter recycling inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten (bijvoorbeeld gemeentelijke inzamelpunten). U heeft ook de mogelijkheid om oude apparaten in te leveren bij het volgende door ons aangemaakte inzamelpunt:

  coolmobility GmbH
  Ludwig-Erhard-Allee 3
  33719 Bielefeld

 5. Bij aanschaf van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat kunnen eindgebruikers kosteloos een oud apparaat van hetzelfde type dat in essentie dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat aan ons retourneren
 6. Op verzoek van de eindgebruiker zijn wij verplicht oude apparaten, die in geen enkele buitenafmeting groter zijn dan 25 centimeter, gratis terug te nemen in de winkel of in de directe omgeving; De retourzending mag niet gekoppeld zijn aan de aankoop van een elektrisch en elektronisch apparaat en is beperkt tot vijf oude apparaten per apparaattype.